ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

   Παρέχεται υπηρεσία απομακρυσμένης βοήθειας μέσω υπολογιστή με όλες τις σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν σε όλες τις συσκευές (tablet,ηλεκτρονικό υπολογιστή,κινητό τηλέφωνο).Μέσω της υπηρεσίας μπορούν να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή smartphone και μπορεί να εκτελεσθεί όποια εργασία επιθυμείτε εσείς.

   Η απομακρυσμένη υποστήριξη είναι μία υπηρεσία η οποία όπως ακριβώς περιγράφει το όνομα της εκτελείται από μακριά. Στόχος της είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με δεδομένου ότι παρακάμπτεται ο χρόνος της μετάβασης του τεχνικού στο χώρο του πελάτη. Εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις που ο χρόνος που απαιτείται για την πρόσβαση του τεχνικού στο χώρο του πελάτη είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο που απαιτείται για την άρση της συγκεκριμένης βλάβης ή απλά χρησιμοποιείται ως διαδικασία διάγνωσης της βλάβης, προ της κανονικής επίσκεψης.

Η απομακρυσμένη υποστήριξη προβλέπει τη δημιουργία μιας ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης μεταξύ του πελάτη και αυτού που υποστηρίζει. Η σύνδεση αυτή γίνεται μέσω κατάλληλου λογισμικού το οποίο επιτρέπει στον τεχνικό να βλέπει την εικόνα που βλέπει στην οθόνη του ο πελάτης και να χειρίζεται τον απομακρυσμένο υπολογιστή όπως ακριβώς αν καθόταν αυτός στο κάθισμα του χειριστή.

Σας αρέσουμε;