ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-LAPTOP-TABLET-SMARTPHONES

Η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθμών εργασίας και servers) αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες μας. Αφορά σε αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών στο βασικό λογισμικό (Software) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή του tablet ή smartphone σας.

Η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης είναι απόλυτα τυποποιημένη έτσι ώστε να έχουμε άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με το ithome.gr μέσω e-mail ή τηλεφωνικά και στις δυο περιπτώσεις η απάντηση θα είναι άμεση.

Τυπικές βλάβες που καλύπτονται από τη ενότητα αυτή είναι :

  • Προβλήματα λειτουργικού συστήματος. (Windows 7, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista,Windows 8)
  • Αδυναμία εκκίνησης λειτουργικού συστήματος (Windows 7, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista,Windows 8).
  • Προβλήματα εκτέλεσης και λειτουργίας λοιπού λογισμικού.
  • Αποκατάσταση δικτυακής επικοινωνίας.
  • Αποκατάσταση σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet)
  • Αποκατάσταση διασύνδεσης με περιφερειακά (Εκτυπωτές, σαρωτές, κάμερες)
  • Προβληματική λειτουργία εξαιτίας κάποιου ιού.(Καθάρισμα από ιούς)

Συνήθως ο χρόνος αποκατάστασης των παραπάνω είναι 1 εργάσιμη ημέρα.

Ο ίδιος χρόνος απαιτείται και για τις υπόλοιπες συσκευές smartphone και tablets στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία βάσει των απαιτήσεων σας.

Σας αρέσουμε;