ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είδος Παροχής Χρονοδιάγραμμα Τιμή
Ανάλυση & Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου 2 – 4 Ώρες €70
Επισκευή και Ρύθμιση Ασύρματου Δικτύου 1 – 2 Ώρες €50
Αντιμετώπιση κακόβουλων ιών και spyware 3 – 4 Ώρες €50
Διάγνωση και Επισκευή Η/Υ 1 – 2 Ώρες €60 – €100
Ρυθμίσεις Καλύτερης Λειτουργίας Η/Υ 1       Ώρα €40
Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος 2 – 3 Ώρες €50
Εγκατάσταση Εσωτερικού Υλικού 1       Ώρα €30
Εγκατάσταση Περιφερειακών Συσκευών 1       Ώρα €30
Μεταφορά Δεδομένων 1 – 3 Ώρες €75
Ανάκτηση Χαμένου Κωδικού 1       Ώρα €50

Για εργασίες που δε συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω ή συνδυασμούς τον παραπάνω εργασιών, ισχύει η ωριαία μας χρέωση των 50 €.
Η ελάχιστη χρέωση επίσκεψης είναι μισή (1/2) ώρα για χιλιομετρική αποστάσεις έως και 20 χλμ και μια (1) ώρα για αποστάσεις έως και 50 χλμ.
Στις παραπάνω τιμές, δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%